i proverbi lecchesi cliccare per ingrandire


IL MANGIARE

 • L'apetét l'è la salsa pûssé buna che ghe sia.
 • Mangia e murmurà, basta duma incumincià.
 • A parlà s'entend, a mangià s'empiend.
 • A mangia de s'ciupa, se sta mà de crepa.
 • Quand ghe n'è minga, se mangia de rùnden e se caga de rùndenin.
 • Quand se g'ha fam l'è bun anca el pan sant.
 • Pan e pagn i è bun cumpagn.
  Pan e pagn i fa mai dagn.
 • Pan e nus mangià de spus.
 • Se pan e nus l'è mangià de spus, nus e pan l'è mangià de vilan.
 • El pan de chi olter el g'ha só sett crost e un crustin.
 • El pan el vé mai in ódi, la carne sé.
 • La carne tacada a l'oss l'è la pûssé buna.
 • Quell l'è baloss; el maja la carne e 'l tra via i oss.
 • Carne che crès, carne che cala, dàghen cun la pala.
 • Carne che crès la g'ha de mangià de spess.
 • Chi che canta a tàula e in lett i e matt perfett.
 • Chi è lunch a mangià, l'è lunch a laurà.
 • Chi mangia la gaina di olter impegna la sua.
 • Chi vör mangià un bun bucun, mangi un pulin gross cumè un capun.
 • I bun bucun i custa car.
 • Pulenta dûra fa i bucun bun.
 • Dopu cinch fett l'ha capi che l'era pulenta.
 • L'e mej la pulenta in cà sua che pitanza a ca de chi olter.
 • L'e mej mangià in una pignata bruta cun dent vergott, che in vûna bela cun dent negott.
 • L'è mej minestra rara che pult spessa.
  (pult=polenta liquida fatta con farina gialla, latte e acqua)
 •  La minestra l'è la biada de l'om.
 • Ris e fasöö, minestra de fiöö; ris e basgiann, minestra de tusann.
  (basgiann=fave)
 • Rara in tera, spessa in la pignata.
 • Patati e fasöö l'e la carne di puarett.
 • Verdûra e pój, aqua che böj.
 • El manz a less, el vedell a rost.
 • El stúà el va mangia cunt el cûgià.
 • El va in lecc gnà el Re e gnà el Papa senza tacàs al pecc de la vaca.
 • La buca l'è mai straca se la spuza mia de vaca.
 • La cazzöla senza cùdech, l'insalata senza aj, l'è istess d'una spusa senza bagaj.
 • L'aj e la scigulina i è i Re de la cûsina.
 • L'udur de scigulin el fa parlà töcc i visin.
 • In la padela l'e bun anca un sciatt.
 • Spusa e fritada, i va fà a fiamada.
 • Fassa e desfassa e 'l temp che vanza mena la ganassa.
 • Vénter degiûn el ghe da a tra a nessûn.
 • Panza piena la ciama ripos.
 • El var pússé un bun ripos che una mica nel gos.
 • El var pússé un piatt de bela cera che tött i pítanz de 'sto mund.
 • Per vess bun cume g'hann de vess i func? E l'eco dis: vunc, vuunc, vuuunc... !
 • Se magna, se pacia, se lava la facia.

IL BERE

 • Fin che dûra pan e vin, se pó impipàssen del destin.
 • Pûssé che mangià e bef se pó minga fà.
 • El mangià l'insegna a bef.
 • El limun nel cafè el fa scampà pûssé de Nuè.
 • El pan el ghe vór, el vin el ghe vurarìa.
 • El ris nàs in l'aqua e vór muré nel vín.
 • El vin se pó fal anca cun l'ûga.
 • El vin l'è la teta di vecc.
 • El vin a bun mercà porta l'om a l'uspedà.
 • El vin el fa sanch, l'aqua la fa tremà i gamb.
 • L'aqua l'è buna de lavàs i pé.
 • Chi vór marscé, beva l'aqua e vaga a durmé.
 • L'e mej el vin cold che l'aqua fresca.
 • L'è mej la pinta piena, che la murusa dopu scena.
 • L'om quand l'è ciocch el capés piö negott.
 • Quell che fa ciapà la cioca l'e sémper l'ûltem bicér.
 • Al dé adré cun poch la se manté.
 • Om de vin, om puerin.
 • Gent de «caffè», gent de poch de chè.
 • Chi va via perd el post a l'usteria.
 • Per fà fiuré l'usteria ghe vór el vin bun, la dona bela e l'om un pó cujun.

indietro

RISTORANTE OSTERIA OLGA
Via Poncione, 7 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341 422030 - e-mail: info@osteriaolga.it
chiuso sabato a mezzogiorno e domenica